Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home >  
   

Inleiding

Het prehistorische mijnveld van Rijckholt - St.GeertruidKaart van de omgeving van de vuursteenmijn te Rijckholt - St. Geertruid ligt in de gemeente Margraten, tussen de dorpen Rijckholt en St. Geertruid, ongeveer 6 km Zuid Oost van Maastricht (provincie Limburg) en ongeveer 3,5 km van de Maas.
De prehistorische mijn ligt in het Savelsbos (een Natura 2000 gebied). Het Savelsbos is eigendom van Staatsbosbeheer (Natuurreservaat Savelsbos).
Het terrein is gelegen tegen de oostelijke Maashelling, een gebied dat deel uit maakt van het Zuid-Limburgse krijtgebied. Dit krijtgebied strekt zich uit tussen de steden Aken - Heerlen - Maastricht - Luik en Tongeren.

In de prehistorie  werd in deze mijn vanaf ongeveer 4200 tot 2650 voor Christus vuursteen gedolven. Het betreft een Neolithische vuursteenmijn die wordt toegewezen aan de Michelsbergcultuur en de Steingroep.

De gedolven vuursteen was de grondstof voor het vervaardigen van wapens en gebruiksvoorwerpen.
De naam vuursteen wordt gebruikt voor een groep stenen waarvan in vroegere eeuwen vuur werd geslagen. Door de scherpe breukranden is vuursteen uitermate geschikt om er gebruiksvoorwerpen van de maken met een scherpe snijkant.
De vuursteen winning vond zowel plaats in de open groeven als ondergronds.

In 1881 ontdekte de Belgische onderzoeker (archeoloog) Marcel De Puydt (1855-1940) in het Savelsbos de vindplaats van de prehistorische vuursteenmijn Ryckholt-St. Geertruid.

De geschiedenis van de ontdekking, de opgravingen (1964-1972), de vondsten tijdens de opgravingen en de resultaten, de conservering van de mijn, de werkwijze van de prehistorische mijnwerkers, het bewerken van vuursteen e.d.  worden op deze site uitvoerig behandeld.

De unieke ontsluiting via een horizontale galerij (in plaats van verticale), gegraven dwars door de mijnkamers maakt deze mijnen tot een van de grootste opgravingen van vuursteenmijnen wereldwijd. De vuursteenmijnen van Rijckholt zijn een archeologisch monument met internationale bekendheid.

 

Het is mogelijk om een bezoek te brengen aan deze mijn.
Zie hiervoor onderdeel excursies.

Web-site gemaakt door Henk Engelen

top

Revised: