De collectie vondsten bij de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - St. Geertruid in 1929 door de Paters Dominicanen, geschonken aan Graaf René de Geloes

vorige

Thumbnails-index

volgende

Deel van de collectie artefacten gevonden tijdens de opgravingen van de paters Dominicanen en geschonken aan René graaf de Geloes (destijds eigenaar van het vuursteenmijnen gebied)

Geweiresten van edelherten  en een ree, drie stenen, twee slagtanden van een zwijn en een hoornpit van een rund, uit de collectie van René graaf de Geloes.
Het linkerstuk is een jachttrofee bevestigd op hout. De metalen strip vermeldt: Bois de Ryckholt 13-3-29 (Bos te Rijckholt). 

Voor meer achtergrondinformatie over dit fotoalbum en de bijzondere collectie van René graaf de Geloes zie de pagina: Geschiedenis van de Paters Dominicanen te Rijckholt

 collectie paters dominicanen van graaf de Geloes: artefacten uit  gewei, slagtanden en hoornpit

De foto's op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz
© 2015 Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz

Thumbnails-index