Fotoboek van de opgravingen en vondsten van de Paters Dominicanen bij de de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt in 1929, geschonken aan René graaf de Geloes

vorige

Thumbnails-index

volgende

Pagina 9 fotoboek: foto 14: Opgravingen onder leiding van Prof. van Giffen op het hoogterras te Rijckholt in 1923. Op de achtergrond de gewassen op het veld.
Het betreft vindplaats VII; op de voorgrond de volgens van Giffen blootgelegde hutkom (kuilwoning). De doorsnede was 165 cm.
In de hutkom werden diverse artefacten gevonden: vuurstenen bikkels, vuurstenen messen, schrabbers, een driehoekige vuurstenen pijlpunt, scherven rood aardewerk en tot slot een restant houtskool.
Tijdens het onderzoek van professor Waterbolk in 1964 bleek echter dat het niet om een hutkom ging, maar om een trechtervormige schacht.

Voor meer achtergrondinformatie over dit fotoalbum en de bijzondere collectie van René graaf de Geloes zie de pagina: Geschiedenis van de Paters Dominicanen te Rijckholt

 Pagina 9 fotoboek : Foto van de opgravingen van prof. van Giffen van een hutkom (kuilwoning) in 1925

De foto's op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz
© 2015 Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz

Thumbnails-index