Fotoboek van de opgravingen en vondsten van de Paters Dominicanen bij de de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt in 1929, geschonken aan René graaf de Geloes

vorige

Thumbnails-index

volgende

Pagina 18 fotoboek: foto's 39-40: Vondsten van Joseph Hamal-Nandrin tijdens zijn opgravingen

Foto 39: een hertshoorn houweel van 39 cm lengte.
D
e basis van het hertshoorn omvat de kroon die bewaard is gebleven en het ooggewei dat als houweel dient; het onderste uiteinde van het handvat bevat zichtbare afdrukken van zagen.

Foto 40: twee herthoornen "houwelen" gevonden tijdens de opgravingen van J. Hamal-Nandrin. De lengte is 33 cm.
 D
e natuurlijke ruwheid van het gewei is bijna volledig verdwenen; het artefact is deels gepolijst door gebruik.
Sporen van het gebruik van vuurstenen  werktuigen, zijn duidelijk te zien aan het gebogen deel van het artefact op de plaats waar de twee geweien waaruit het oorspronkelijk bestond zijn losgemaakt.

De foto's op deze pagina van het fotoboek zijn gepubliceerd in een publicatie van Hamal-Nandrin en Servais in 1923. De graaf kreeg ze geschonken als dank voor zijn ondersteuning bij de opgravingen van Hamal-Nandrin.
Voor meer informatie over Hamal-Nandrin zie speciale pagina: Het onderzoek van de Belgische archeoloog Prof. Joseph Hamal-Nandrin.

Voor meer achtergrondinformatie over dit fotoalbum en de bijzondere collectie van René graaf de Geloes zie de pagina: Geschiedenis van de Paters Dominicanen te Rijckholt

 Pagina 19 fotoboek : Vondsten van Hamal Nandrin: Hertshoornen artefacten

De foto's op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz
© 2015 Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz

Thumbnails-index