De collectie vondsten uit 1929 van de Paters Dominicanen geschonken aan Graaf René de Geloes over de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - St. Geertruid

vorige

Thumbnails-index

volgende

De kaart / plattegrond van de "Schoone Grubbe" uit 1929 van de paters Dominicanen met een overzicht van de 28 opgravingen / vindplaatsen van de paters Dominicanen aangegeven met de nummers D1 - D28.
Ook de opgravingen van Hamal-Nadrin / Servais (HS) en Van Giffen (GF) en van der Sleen (SL) staan erop vermeld.
Ook de vindplaats van de schedelresten door Hamal-Nandrin staat op de kaart (symbool doodshoofd).
G.A. staat voor: "Grand Atelier" = grote werkplaats waar vuursteen werd bewerkt.

Voor meer achtergrondinformatie over de paters Dominicanen, zie de pagina: Geschiedenis van de Paters Dominicanen te Rijckholt


 Kaart / plattegrond van de paters Dominicanen met de locatie van alle opgravingen

De foto van deze kaart is van een groot gevouwen formaat kaart in het bezit van Henk Engelen
 

Thumbnails-index