Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home > Renovatie 2021-2022  

 

 
Renovatie prehistorische vuursteenmijnen en inrichting van een informatiecentrum 2021 - 2023

Nadat de Stichting ir. D.C. van Schaik in 2017 de exploitatie en beheer van de vuursteenmijnen heeft overgenomen van Staatsbosbeheer is deze Stichting voortvarend aan de slag gegaan om de noodzakelijke renovatie en consolidatie van de vuursteenmijnen in gang te zetten.
Daarvoor zijn uitvoerige plannen uitgewerkt en is er uitgebreid onderzoek verricht door diverse gespecialiseerde bedrijven.

De stichting heeft hiermee enorm veel werk verricht.

De renovatie en vernieuwde presentatie zijn mogelijk dankzij een goede samenwerking tussen de Stichting Ir. D.C. van Schaik, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Eetcafe Riekelt en de gemeente Eijsden-Margraten. Voor de renovatie is een subsidie ter beschikking gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma instandhouding Archeologische Rijksmonumenten.
De verbeteringen van de presentatie is mogelijk dankzij een Leadersubsidie van de Gemeente Eijsden-Margraten, de provincie Limburg en Het Europees landbouwfonds.

Het grote renovatie plan wordt uitgevoerd in de jaren 2021 en 2022.

Het betreft vooral de volgende zaken:

 1. Het realiseren van een informatiecentrum / bezoekerscentrum in een gedeelte van de kerk van Rijckholt.
  In 2022 wordt de presentatie in het bezoekerscentrum gerealiseerd.
 2. De veiligheid (o.a. stabiliteit) en toegankelijkheid van de vuursteenmijnen verbeteren waardoor deze weer minimaal voor 30 jaar goed zal blijven.
 3. De bezoekersgang (met de grijze betonnen wanden met kijkgaten) meer uitnodigend maken.
  Door een betere presentatie in de hoofdgang zal de beleving een stuk groter worden.
 4. Het maken van 5 extra doorgangen vanuit de bezoekersgang naar meer bijzonder oude mijngangentjes die zeer goed bewaard zijn gebleven in de achterliggende mijntjes.
 5. Het onderhouden en verbeteren van de prehistorische schachten waardoor deze intact blijven en niet kunnen leegstromen.
 6. Het klank en lichtspel is na ruim 15 verouderd en zal worden vervangen.
 7. De technische installatie in de mijnen die inmiddels 50 jaar oud is dient vervangen te worden.
In 2023 zal de grote opening van de mijnen gevierd worden

Tijdens alle werkzaamheden wordt er ook archeologisch onderzoek verricht en zijn er al diverse interessante vondsten gedaan.
Enkele hiervan zullen in het bezoekerscentrum tentoongesteld worden.

Alle informatie over deze renovatie is te vinden op een speciale website Van Schaikstichting: Verbouwing vuursteenmijnen.

Hieronder enkele impressies van de realisatie van een nieuwe doorgang naar uitzicht op  prachtige oude mijntjes.Overzicht van de nieuwe gangen vanuit de bezoekersgang Vuursteenmijnen Rijckholt
Plattegrond met overzicht van de te realiseren nieuwe doorgangen  Stichting ir. D.C. van Schaik


Plattegrond met details van 3 van de te realiseren nieuwe doorgangen met mooie panorama's op de vuursteenmijntjes
Plattegrond met details van 3 van de te realiseren nieuwe doorgangen met mooie panorama's op de vuursteenmijntjes.  Architectenbureau Leise & Stichting ir. D.C. van Schaik

Werkzaamheden aan de nieuwe bezoekersgang Vuursteenmijnen Rijckholt
Werkzaamheden voor de nieuwe bezoekersgang van de prehistorische vuursteenmijnen  Stichting ir. D.C. van Schaik

Vorderingen aan de nieuwe bezoekersgang Vuursteenmijnen Rijckholt
Vorderingen aan de nieuwe bezoekersgang van de prehistorische vuursteenmijnen  Stichting ir. D.C. van Schaik.

Het afvoeren van het materiaal dat vrij komt bij het graven van de nieuwe bezoekersgang
Het afvoeren van het materiaal dat vrij komt bij het graven van de nieuwe bezoekersgang  van de prehistorische vuursteenmijnen.
Stichting ir. D.C. van Schaik

Visualisatie van de doorgang in wording met mooie panorama op de oude prehistorische vuursteenmijnen 
Visualisatie van de doorgang in wording met mooie panorama op de oude prehistorische vuursteenmijnen.
Stichting ir. D.C. van Schaik

Alle afbeeldingen op deze pagina: Stichting ir. D.C. van Schaik .

 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: