Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home > De opgravingen > Symposia  


Hoofdstuk "De opgravingen" bestaat uit de volgende pagina's: De werkgroep | Bypass 1969 | Kaart mijngebied | Chronologie opgravingen | Symposia | Conclusies

 

 

Internationale Vuursteensymposia: Internationale vuursteen congressen

Tijdens de opgravingen door de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw is er veel onderzoek gedaan naar de werkwijze van de prehistorische mijnwerkers. Er ontstond grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en meningen over de prehistorische vuursteenmijn, het ontstaan van vuursteen e.d.
Hierdoor ontstonden er internationale contacten met geologen, archeologen, wetenschappers en amateurs.
Het bleek dat er over diverse zaken (o.a. over het ontstaan van vuursteen) verschillende opvattingen bestonden.
Ook over de diverse bewerkingtechnieken van vuursteen bestonden meerdere theorieŽn.omslag publicatie 1e Internationaal Vuursteen Symposium

De Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw besloot daarom ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan een eerste Internationaal Symposium over Vuursteen te organiseren van 26-29 april 1969 in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Er waren 127 deelnemers uit 6 landen (Nederland, Duitsland, BelgiŽ, Zwitserland, Oostenrijk en de USA).
Het werd een groot succes.
Het verslag is de vinden in de publicatie:
Eerste Internationaal symposium over vuursteen. Grondboor & Hamer, no. 3 Juni 1971 (Nederlandse Geologische Vereniging)

Ook het 2e Internationaal symposium werd door de Werkgroep georganiseerd (8-11 mei 1975). Ditmaal aan de Rijks Universiteit te Maastricht. Er waren 145 deelnemers uit 7 landen (Nederland, Polen, Frankrijk, Duitsland, BelgiŽ, Hongarije en Engeland).
Tijdens het symposium stuurden de deelnemers een resolutie naar de Minister van CRM om aan te dringen op conservering van de vuursteenmijn te Ryckholt, om de toegankelijkheid voor jaren te waarborgen.
Het verslag is de vinden in de publicatie:
Tweede Internationaal symposium over vuursteen. Staringa no. 3. 1976 (Nederlandse Geologische Vereniging)

Het 3e Internationaal symposium werd eveneens door de Werkgroep georganiseerd (24-27 mei 1979). Het werd gehouden aan de Rijks Universiteit te Maastricht. Het aantal deelnemers was inmiddels toegenomen tot 162 uit 17 landen   (Nederland, Polen, Frankrijk, Duitsland, BelgiŽ, Hongarije, Engeland, Griekenland, Denemarken, AustraliŽ, ItaliŽ, Turkije, JoegoslaviŽ, Zwitserland, Luxemburg, USA en Noord-Ierland).
Tijdens de excursies naar de vuursteenmijn te Ryckholt (op 26 mei 1979) werd de geconserveerde mijn officieel geopend door de toenmalige Staatssecretaris G.C. Wallis-de Vries.
De vuursteenmijn is hiermee duurzaam geconserveerd.
Het verslag van het symposium is de vinden in de publicatie:
Derde Internationaal symposium over vuursteen. Staringa no. 6. 1981 (Nederlandse Geologische Vereniging)

De voorbereidingen, samenstellen van de verslagen e.d. van deze 3 symposia werden allen in de vrije tijd door de leden van de Commissie gedaan. Een ongelooflijke prestatie!
Met de groei van de symposia namen ook de werkdruk en de budgetten toe. De Werkgroep besloot i.v.m. de continuÔteit van de symposia om meerdere personen buiten de Werkgroep in te schakelen.

Iedere 4 jaar werd er vervolgens een Internationaal Vuursteensymposium georganiseerd, telkens in een ander land (georganiseerd in en door dat land)

Hieronder is een lijst te vinden van de overige symposia:

 • 4e Internationaal symposium: Engeland, 10-15 april 1983 (Brighton) met 192 deelnemers
 • 5e Internationaal symposium: Frankrijk, 27 sep - 2 okt 1987 (Bordeaux) met 180 deelnemers
 • 6e Internationaal symposium: Spanje, 1 - 4 oktober 1991 (Madrid) Ī 150 deelnemers
 • 7e Internationaal symposium: Polen, 4-8 september 1995 (Warschau) Ī 130 deelnemers
 • 8e Internationaal symposium: Duitsland: 13 - 17 september 1999  (Bochum)
  Tijdens een van de excursies werd er ook een bezoek gebracht aan de geconserveerde vuursteenmijn te Ryckholt
 • Het 9e symposium zou in 2003 in IsraŽl worden gehouden. I.v.m. de politieke ontwikkelingen in en rond IsraŽl is dit echter nooit gehouden.

excursie programma 1e internationaal symposium over vuursteen 26-29 april 1969
Excursie programma 1e internationaal symposium over vuursteen 26-29 april 1969

Omdat er na 1999 geen verdere vuursteensymposia meer zijn gehouden werd er in 2007 een sub-commissie van de UISPP opgericht. UISPP = Union Internationale des Sciences Pré- et Protohistoriques (International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences) die zich bezig houdt met vuursteen-mijnbouw opgericht. De naam van deze commissie: Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times
Het nadeel van de nieuwe opzet van deze congressen is, dat het eigenlijk alleen nog maar over mijnbouw gaat en niet, zoals bij de oude vuursteensymposia, over alle aspecten van vuursteen.
Om de 5 jaar is er een congres specifiek over prehistorische vuursteenmijnen en vuursteen.

Lijst van congressen:

 • 1e congres: Archaeology of the pre- and protohistoric flint mining: contemporary perspectives. Paris, Institut d’Art et d’Archéologie. 3-4 september 2007
 • 2e congres: Flint mining and quarrying techniques in pre- and protohistoric times. Madrid. Centro de ciencias humansa y sociales, CSIC. 14-17 oktober 2009
 • 3e congres: Archaeological Structures from the Flint Mining Site - Differentiation and Studies. Wenen. Universiteit Wenen. 21-25 september 2010
 • 4e congres: The image in portable art and cave art in the European Palaeolithic Age’, and the ‘Analysis of human behaviour in relation to fire in prehistory. From laboratory results to palethnographic interpretation (Aesthetic expressions and technical behaviours in the Palaeolithic age).Center of Culture and Events of the Federal University of Santa Catarina (UFSC), Florianopolis City. BraziliŽ. 4-10 september 2011.
 • 5e congres: Thematic sessions about the lithotheca’s. Paris, Université de Paris. 10-11 september 2012
 • 6e congres: Silicious prehistoric rock extraction and lithic economies. Burgos (Spanje). 1-7 september 2014.
 • 7e congres: Mining and Quarrying. Geological Characterisation, Knapping Processes and Distribution Networks during Pre- and Protohistoric Times. Spiennes (Mons) 28 september – 1 oktober 2016
 • 8e congres: Siliceous rocks: procurement and distribution systems; Flint mines and chipping floors from prehistory to the beginning of the nineteenth century.Parijs. 4-9 juni 2018
 • 9e congres: The flint mining studies: archeological excavations -- extraction methods - chipping floors - distribution of rawials and workshop products. Warschau, Institut of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences Warsaw and Archaeological Museum and Reserve “Krzemionki” (Ostrowiec Świętokrzyski), 19-21 september 2019
   

De commissie heeft een eigen pagina (helaas niet altijd even up to date).

Daarnaast zijn er ook internationale symposia onder de titel "International Symposium on Chert and other Knappable Materials": 20-24 augustus 2013 te Iasi (RoemeniŽ).
en 'International Symposium on Knappable Materials": 7-12 september 2016 te Barcelona (Spanje).
Maar deze symposia hebben een bredere opzet en gaan over o.a. vuursteen in de breedste zin van het woord en niet specifiek over de prehistorische vuursteenmijnbouw.

 

 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: