De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

prev

Thumbnails-index

next

Detailkaart met de locatie van de 14C-monsters uit de schachten 2, 7 en 10 van de opgravingen van prof. Waterbolk
en de locatie van de vondstennumers X en XI in de opgravingen van prof. Van Giffen.
Deze monsters zijn in 2004 onderzocht met de 14C-datering.

Lokatie 14C monsters 2004 schachten prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt
Afbeelding: 2011: Rapportage Archeologische Monumentenzorg no. 202; RCE

Thumbnails-index