De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

prev

Thumbnails-index

next

De verspreiding van alle artefacten in de transecten in de percelen 068G en 069G,
tijdens het onderzoek in de omgeving van de prehistorische vuursteenmijnen in 2008-2009.
Tevens een goed voorbeeld van het werken met transecten.

De verspreiding van onbewerkte vuurtseen in de transecten
Afbeelding: 2011: Rapportage Archeologische Monumentenzorg no. 202; RCE

Thumbnails-index