De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

prev / vorige

Thumbnails-index

volgende / next

5 augustus 2021:  Het op maat zagen van de betonnen ondersteuningen vanuit de hoofd bezoekersgang: de renovatie is in volle gang.

Voor meer informatie over de renovatie / consolidatie zie de pagina: Renovatie vuursteenmijnen 2021-2023

Het op maat zagen van de betonnen ondersteunnigen voor de nieuwe bezoekersgangen

Stichting ir. D.C. van Schaik

Thumbnails-index