De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

prev / vorige

Thumbnails-index

volgende / next

2023: Tijdens de grote renovatie / consolidatie is er ook de nodige aandacht besteed aan een nieuwe presentatie in de vuursteenmijnen.
Er zijn nieuwe informatieborden geplaatst waarbij dezelfde kleuren worden gebruikt als in het informatiecentrum:
Geel: Paars (opgravingen 1964-1972)
Blauw: Geologie
Geel: prehistorie
 Er zijn meerdere nissen gemaakt waarin aandacht is voor o.a. gebruiksvoorwerpen van de prehistorische vuursteen mijnwerkers,
vondsten van de prehistorische vuursteen mijnwerkers en geologische vondsten (zoals fossielen in vuursteen en mergel).

Voor meer informatie over de renovatie / consolidatie zie de pagina: Renovatie vuursteenmijnen 2021-2023

Nieuwe mooie presentatie in de bezoekersgang in rijckholt

Stichting ir. D.C. van Schaik

Thumbnails-index