De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

prev

Thumbnails-index

next

Enkele interessante vondsten: 2 voorbewerkte bijlen in perceel 24G in de omgeving van de vuursteenmijnen te Rijckholt
 
(Archeologisch veldonderzoek omgeving prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt in de periode  2008-2013)

Vondst van 2 voorbewerkte bijlen tijdens het archeologisch veldonderzoek 2011 omgeving vuursteenmijnen te Rijckholt
Afbeelding: 2018: Rapportage Archeologische Monumentenzorg no. 250 RCE

Thumbnails-index