De prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid

prev

Thumbnails-index

next

De foto toont de vuursteenbanken 10 t/m 15, ontsloten in de groeve van de ENCI aan de St. Pietersberg te Maastricht.:
In de Kalksteen van Lanaye komen 23 vuursteenlagen voor. Vuursteenlaag 10 werd in het Neolithicum via mijnbouw ontgonnen in de vuursteen-mijnen in Rijckholt.
Op de foto Werner Felder, de leider van de opgravingswerkzaamheden te Rijckholt.

Vuursteenbanken in de kalksteen van Lanaye

Thumbnails-index

1999 Peter Bosch en 'Werkgroep voor het Onderzoek van de Prehistorische Vuursteenmijnen'