De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

prev

Thumbnails-index

next

Indeling van de schachtlocaties in het onderzochte prehistorische vuursteenmijnenveld.
De opgegraven oppervlakte is ingedeeld in secties (A-E) verdeeld op grond van de geologische breuken die aangetroffen werden.
Verder zijn door middel van zwarte stippen  de compleet opgegraven mijnvelden en met een open cirkel de gedeeltelijk geruimde schachten ingetekend.
Tussen de schachten zijn uitsluitend de verbindingsgalerijen weergegeven.
Aan de linker kant  zijn de minimale- en maximale diepte onder de oppervlakte, de minimale- en maximale- alsmede de gemiddelde afstand tussen de schachten aangegeven.
Aan de rechterzijde zijn de minimale- en maximale- alsmede de gemiddelde bruto- en netto oppervlakte van de mijnvelden aangegeven.
[bruto oppervlakte: schacht inclusief pilaren en orgelpijpen; netto oppervlakte: schacht zonder pilaren en orgelpijpen]
Tenslotte werden de hoogtelijnen +116 en +124m NAP van de oppervlakte aangegeven.

Indeling van de schachtlocaties in de onderzochte vuursteenmijnen te Rijckholt

Thumbnails-index

1999 Peter Bosch en 'Werkgroep voor het Onderzoek van de Prehistorische Vuursteenmijnen'