Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg

De prehistorische vuursteenmijnen van
 Valkenburg aan de Geul (Limburg)

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg

  

 
Home > Bronnen  

 

 

Bronnen gebruikt als basis voor deze website over de prehistorische vuursteenmijnen te Valkenburg aan de Geul

Alle zwart-wit foto's en tekeningen gebruikt op deze website zijn afkomstig uit één of meerdere bronnen zoals vermeld op deze pagina.

Ook zijn de meeste teksten van deze website gebaseerd op deze bronnen.
De lijst is chronologisch opgezet.

 1. Felder, W.M. & P.W. Bosch, Een nieuwe Neolitische Vuursteenindustrie in Zuid-Limburg. Sprekende bodem, 15, 1971, no.1: 32-34.
 2. Eggen, C, Addendum op: Neolitische Vuursteenindustrie te Valkenburg: hertshoornen hakken. Sprekende bodem, 15, 1971, no.2: 7-8.
 3. Felder, W.M. & P.W. Bosch, Neolitische Vuursteenindustrie groter dan verwacht. Sprekende bodem, 15, 1971, no.2: 10-12.
 4. Felder, W.M., De Valkenburg-Vuursteenindustrie in Zuid-Limburg. In F.H.G Engelen (Ed.) Tweede internationale symposium over vuursteen, 8-11 mei 1975. Oldenzaal. Nederlandse Geologische Vereniging. (Staringa no. 3)  1975 (pp 81-84).
 5. Pisters, H. & P, Schrooders. Het gebruik van Valkenburg-vuursteen in de prehistorie. Archeologie in Limburg (8) 1980: 13-14.
 6. Pisters, H. Het gebruik van Valkenburg-vuursteen in de prehistorie (vervolg). Archeologie in Limburg (16) 1983: 5-8.
 7. Marichal, H., De exploitatie, de verspreiding en het gebruik van Valkenburg-vuursteen tijdens het Neolithicum in Zuid-Limburg, Nederland. Archeologie in Limburg (18) 1983: 6-23.
 8. Pisters, H & P, Schrooders. Het neolithicum, de uitdaging blijft. Archeologie in Limburg (34) 1987: 71-74.
 9. Engelen, F.H.G., Prehistorische vuursteenmijnen in Valkenburg, een nieuwe vondst. Archeologie in Limburg (53) 1992: 116.
 10. Brounen, F.T.S., H. Pisters & P. Ploegaert,  In het hol van de leeuw: een kalksteenwand met prehistorische vuursteenmijnen in Valkenburg aan de Geul. In: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal: Jaarboek 1993,  (pp 7-35).
 11. Engelen, F.H.G., Fred Brounen onderzoekt prehistorische vuursteenmijnen bij Valkenburg a/d Geul. Archeologie in Limburg, (60) 1994: 27-29.
 12. Felder, W.M., Overzicht van de prehistorische vuursteen-exploitaties binnen het krijtgebied tussen Aken-Heerlen-Luik-Maastricht en Tongeren. In: P.C.M. Rademakers (red.) et al., De prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. 1998 (pp 169-192).
 13. Rademacher, P.C.M., C14-dateringen van de prehistorische vuursteenwinplaatsen in Zuid-Limburg en omgeving. Gekalibreerd naar vergelijkbare BC-jaren. In: P.C.M. Rademakers (red.) et al., De prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid. Nederlandse Geologische Vereniging, Afd. Limburg. 1998 (pp 283-288).
 14. Brounen, F.T.S., Vergeten land. Het onderzoek naar prehistorische vuursteenwinning in de  regio Valkenburg aan de Geul. In: J. Deeben & E. Drenth (red), Bijdragen aan het onderzoek naar de steentijd van Nederland. Verslagen van de steentijddag 1 (RAM: Rapportage achreologische monumentenzorg 68). Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.1998,  (pp 75-96).
 15. Brounen, F.T.S., Fred Dao vilt a loak! In: Amkreutz, L./Willemsen, A. (red.), Tijdreizigers. Op zoek naar de archeologische sensatie, 2008 (pp 20-21).
 16. Brounen, F.T.S. mailwisseling 2010.
 17. Beuker, J.R., Vuurstenen werktuigen: technologie op het scherp van de snede. Leiden, Sidestone Press. 2010. ISBN 978-90-8890-043-3.
 18. Valkenburgvuursteen:  hoeksteen van een cultuur, Stichting in onsen Lande van Valkenborgh (H. Pisters, V. Spauwen),2e verbeterde druk juni 2011.
 19. Pisters, H; Redactie: Victor Spauwen en Mahdi Abdulrazak. Uit Valkenburgs vroegste verleden: steentijdimpressies uit de regio Valkenburg aan de Geul met speciaal aandacht voor Valkenburgvuursteen. Valkenburg aan de Geul, Stichting In Onsen Lande van Valckenborgh. 2017. ISBN/EAN: 978-90-8269340-0-9.
   
Een spitshak (Pick) gevonden in een van de mijnen in de Plenkertstraat
© foto Faculteit der Archeologie (Leiden)
Een spitshak (Pick) gevonden in een van de mijnen in de Plekertstraat
 
 

Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: