Neolithisch

Neolithisch is een wetenschappelijke naam voor "Nieuwe steentijd".
(afkomstig van de Griekse woorden: neos = "nieuw" en lithos = "steen").

Het betreft de periode van ongeveer 5300 - 2000 voor Christus.

Het stenentijdperk wordt verdeeld in 3 perioden:

  1. Paleolithicum (t/m ca. 8000 v. Chr.) [Paleios = oud]
  2. Mesolithicum (ca. 8000 - 5000 v. Chr) [Mesos = midden]
  3. Neolithicum (ca. 5300 - 2000 voor Christus)

Het stenentijdperk dankt zijn naam aan het feit dat de prehistorische mens zijn aanzet tot een technische- en culturele ontwikkeling te danken heeft aan zijn verkregen inzicht om werktuigen te vervaardigen uit steen.